Bočna sekcijska garažna vrata

Bočna sekcijska garažna vrata

Bočna sekcijska garažna vrata

Prednosti bočnih garažnih vrata u odnosu na klasična su prije svega mogučnost djelomičnog otvaranja-pješački prolaz, prolaz za bicikle. Sa tim se postiže bolja toplinska izolacija. Provedena su u uskom luku do bočnog zida garaže. Ne dolazi do gubitka prostora ispred vrata, iza vrata niti u unutarnjoj visini i širini prostora. Prednosti bočnih garažnih vrata u odnosu na klasična su prije svega mogučnost djelomičnog otvaranja-pješački prolaz,prolaz za bicikle.Sa tim se postiže bolja toplinska izolacija.Provedena su u uskom luku do bočnog zida garaže.Ne dolazi do gubitka prostora ispred vrata,iza vrata niti u unutarnjoj visini i širini prostora.

Dodavanje slika u galeriju